Osłony na urządzenia i maszyny przemysłowe długotrwale narażone na działanie niekorzystnych czynników takich jak:ciecze, odpryski spawalnicze, wysoka temperatura, zapylenie czy uszkodzenia mechaniczne. Duża wytrzymałość termiczna i mechaniczna oferowanych osłon pozwala ograniczyć koszty serwisu i przestoje linii produkcyjnych.