Serwis

Serwis

Regularna konserwacja systemu filtrowentylacji jest niezbędna do jego

prawidłowej pracy. Firma DLK oferuje nie tylko wysokiej jakości urządzenia i

akcesoria wentylacyjne, ale także kompleksową usługę serwisową.

Dlaczego konserwacja systemu filtrowentylacji jest konieczna?

 

Przede wszystkim dlatego, że utrzymanie w odpowiednim stanie systemu

wentylacyjnego zapewnia skuteczność jego działania. Jeśli zaniedbamy

czynności konserwacyjne, możemy w ten sposób przyczynić się do

obniżenia efektywności pracy urządzeń. W praktyce oznacza to, że nie

będą one spełniały swojej funkcji, polegającej na odprowadzaniu

zanieczyszczeń z pomieszczenia. Niekonserwowane sprzęty szybciej się też

zużywają, przez co krócej służą swoim użytkownikom. Ponadto, brak

systematycznego serwisowania urządzeń filtrowentylacyjnych sprawia, że

nie spełniają one odgórnych norm, a przez to mogą zostać wyłączone z

użytku przez jednostki kontrolujące. Bez wymaganego serwisu wygasa też

zwykle gwarancja na sprzęt.

Na czym polega serwis filtrowentylacji?

 

Specjalizujemy się zarówno w bieżących, jak i okresowych pracach

konserwacyjnych. Przeprowadzamy weryfikację wzrokową systemów, kontrolę

działania poszczególnych urządzeń, a także różne parametry ich pracy, takie jak

szczelność filtrów wentylacyjnych, poziom generowanego hałasu, ilość

pobieranej energii elektrycznej. Sprawdzamy także stan zanieczyszczenia

pomieszczeń, oglądamy obudowy urządzeń, weryfikujemy również poprawność

systemów sterujących pracą maszyn.

Jako firma posiadająca uprawnienia do serwisowania systemów

filtrowentylacyjnych oferujemy Państwu kompleksowe usługi w tym

zakresie. Pomagamy utrzymać właściwy stan poszczególnych urządzeń,

spełnić narzucone standardy i wcześnie reagować na ewentualne

problemy, naprawić je lub wskazać ścieżki postępowania w konkretnych

przypadkach. Przy współpracy z DLK mogą Państwo liczyć na serwis

gwarancyjny i pogwarancyjny. Oznacza to, że nawet po upływie okresu

obowiązywania gwarancji świadczymy usługi konserwacyjne dla naszych

klientów.

Pamiętajmy, że wydatki poniesione na serwis filtrowentylacji to inwestycja

w długotrwałe i efektywne działanie systemu, a co za tym idzie – w zdrowie

i bezpieczeństwo pracowników zakładów przemysłowych, w których dany

system jest zainstalowany. Zaniedbanie regularnej konserwacji urządzeń

może w przyszłości wygenerować znacznie większe koszty, związane z ich

gruntownym remontem bądź wymianą na nowe. W dodatku konieczność

serwisowania wentylacji jest narzucona przez przepisy Prawa budowlanego

oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji, dlatego niewywiązanie się z obowiązku może

wiązać się z sankcjami.