Firma DLK zajmuje się kompleksowo projektowaniem oraz montażem systemów wentylacji dużych obiektów użyteczności publicznej oraz handlowych i usługowych zapewniając dla określonego budynku odpowiednie parametry powietrza.

DLK sp z o.o. będąc producentem zarówno elastycznych przewodów wentylacyjnych wykonanych z tkanin jak i przewodów metalowych prostokątnych i okrągłych, jako firma produkcyjna i handlowa może zagwarantować indywidualny dobór urządzeń wraz z doborem odpowiednich przewodów wentylacyjnych uwzględniający wymagania klienta oraz specyfikę jego firmy.

Wentylacja przemysłowa

Podczas procesów produkcyjnych powstają różnorodne zanieczyszczenia wpływające ujemnie na stan powietrza które mogą być niebezpieczne zarówno dla ludzi jak i mogą wpływać szkodliwie na procesy produkcyjne w tym na maszyny przyśpieszając ich zużycie.
Prawidłowo dobrana i zaprojektowana wentylacja usuwa z pomieszczeń nadmiar wilgoci jak również zanieczyszczenia takie jak gazy, pyły i dymy powstające np w procesie spawania, obróbki stanowiące poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników oraz osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie tego typu prac.
Istnieje możliwość znacznego ograniczenia szkodliwego wpływu powstałych zanieczyszczeń poprzez dobór odpowiednich systemów wentylacyjnych na halach produkcyjnych jak i zastosowaniu odciągów miejscowych.
Jakość zanieczyszczeń tworzących się podczas procesów technologicznych można stosunkowo łatwo określić natomiast ustalenie ilości i sposobu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń zawsze wymaga dokładnego zapoznania się z przebiegiem procesu technologicznego.
Firma DLK posiada w swojej ofercie urządzenia oraz instalacje z zakresu wentylacji przemysłowej. Oprócz central wentylacyjno-klimatyzacyjnych, w skład asortymentu wchodzą: aparaty grzewczo-wentylacyjne, wentylatory dachowe i kanałowe oraz kanały wentylacyjne.
DLK Sp z o.o posiada w ofercie również akcesoria i układy automatyki do oferowanych urządzeń.
Firma DLK może wykazać się bogatym doświadczeniem w projektowaniu i wykonawstwie wentylacji przemysłowej z uwzględnieniem szczególnie trudnych warunków panujących w halach produkcyjnych.

Wentylacja stanowiskowa

Na stanowiskach pracy powstają zanieczyszczenia wpływające ujemnie na stan powietrza, jakość pracy pracowników, obsługiwane urządzenia jak i maszyny przyśpieszając ich zużycie.
Zanieczyszczone powietrze nie zawsze można oczyścić, oraz odessać za pomocą wentylacji naturalnej (tzw. grawitacyjnej), działającej na zasadzie różnic temperatury powierza, czy też wentylacji mechanicznej, polegającej na wymuszaniu ruchu powietrza przy użyciu urządzeń mechanicznych – wentylatorów.
W niektórych przypadkach, przy takich procesach technologicznych jak spawanie, szlifowanie czy cięcie potrzebne są dodatkowe urządzenia odciągowe wspomagające procesy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej na halach.
Firma DLK Sp. z o.o. od lat współpracująca z renomowanymi producentami posiada w swojej ofercie zarówno stacjonarne urządzenia wentylacyjne i filtrowentylacyjne jak i przejezdne filtry dymów spawalniczych.
Dodatkowym atutem firmy DLK wyróżniającym ją na rynku jest własna produkcja przewodów i ssaw odciągowych oraz różnego rodzaju typów wkładów filtracyjnych.

Wentylacja obiektów użyteczności publicznej

Podchodząc profesjonalnie do tematu wentylacji obiektów użyteczności publicznej, bardzo często wielkokubaturowych powinien zostać uwzględniony szereg ważnych zagadnień takich jak określenie zasad wentylacji pomieszczeń w zależności od funkcji jakie spełniają, jakie wymagania powinno spełniać powietrze zewnętrzne doprowadzone do pomieszczeń, wybór odpowiednich urządzeń do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego, czy i jakie czerpnie powietrza powinny zostać zainstalowane w instalacjach wentylacji oraz warunki jakie muszą spełniać przewody i urządzenia wentylacji mechanicznej.
Wentylacja obiektów wielkokubaturowych takich jak galerie handlowe, hale magazynowe oraz inne jest zasadnicza dla określenia kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Inwestycja w prawidłową wentylację stanowi nawet do 30% nakładów inwestycyjnych, zatem konieczne jest dokładne przemyślenie funkcji wentylacji oraz zoptymalizowanie dostarczanego powietrza do hal.
Błędnie zaprojektowana instalacja wentylacyjna nie tylko nie będzie spełniać swojej roli, lecz także będzie generować zbędne koszty utrzymania i użytkowania.
Ilość powietrza dostarczanego do pomieszczenia zależeć będzie od przyjętego sposobu wentylacji. Przed jego wyborem należy dokonać bilansu cieplnego obiektu celem wybrania metody ogrzewania i chłodzenia. W przypadku ogrzewania i chłodzenia powietrzem, ilości powietrza będą zależne od mocy chłodniczej oraz cieplnej jaką chcemy dostarczyć do obiektu.
Kluczową sprawą przy doborze odpowiedniej wentylacji obiektów o dużych kubaturach jest właściwe rozprowadzenie powietrza. W tym celu stosuje się nawiewniki dalekiego zasięgu, dysze oraz kanały metalowe czy też tekstylne równomiernego wydatku. Dzięki tym elementom wentylacja odbywa się na większych powierzchniach niż przy zastosowaniu standardowych elementów wentylacji.
Firma DLK posiada w swojej ofercie urządzenia oraz instalacje z zakresu wentylacji obiektów użyteczności publicznej. Oprócz central wentylacyjno-klimatyzacyjnych, elementów nawiewno-wywiewnych dostępnych na rynku, których częściowo jesteśmy producentem w skład asortymentu wchodzą: aparaty grzewczo-wentylacyjne, wentylatory dachowe i kanałowe oraz kanały wentylacyjne metalowe i giętkie z tworzywa PVC.
DLK Sp z o.o oferuje również akcesoria i układy automatyki do oferowanych urządzeń.
Firma DLK może wykazać się bogatym doświadczeniem w projektowaniu i wykonawstwie wentylacji obiektów użyteczności publicznej.