Zabudowa Koszalin

Na frontach stanowisk zastosowano lamele zielone (EN1598) 300x2mm, słupy oznaczono lamelami czerwonymi (EN1598) 300x2mm.

Przegrody między stanowiskami wykonano z kurtyn lamelowych 570x1mm w ciemnozielonym matowym (EN1598).