SYSTEMY ŁĄCZENIA

W zakresie sposobów łączenia elastycznych lutni wentylacyjnych, zalecamy dwa rozwiązania:
-łączenie złączem śrubowym lub łączenie złączem z naciągiem zapadkowym,
-dopuszcza się łączenie lutni na tzw. „pierścień w pierścień” tylko i wyłącznie dla lutni tłoczących poddanym niskim ciśnieniom.