Wentylacja

Podczas procesów produkcyjnych powstają różnorodne

zanieczyszczenia wpływające ujemnie na stan powietrza które

mogą być niebezpieczne zarówno dla ludzi jak i mogą wpływać

szkodliwie na procesy produkcyjne w tym na maszyny,

przyspieszając ich zużycie.

Partner-1100a

Prawidłowo dobrane i zaprojektowane instalacje

wentylacyjne usuwają z pomieszczeń nadmiar wilgoci

jak również zanieczyszczenia takie jak gazy, pyły i dymy

powstające w procesach produkcyjnych, które stanowią

poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników oraz

osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie tego

typu procesów.

spaw-ramie

Istnieje możliwość znacznego ograniczenia szkodliwego wpływu powstałych

zanieczyszczeń poprzez dobór odpowiednich systemów wentylacyjnych w halach

produkcyjnych.

Jakość zanieczyszczeń tworzących się podczas procesów technologicznych

można stosunkowo łatwo określić, natomiast ustalenie ilości i sposobu

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń zawsze wymaga dokładnego zapoznania

się z przebiegiem procesu technologicznego.

Firma DLK posiada w swojej ofercie urządzenia

oraz instalacje z zakresu wentylacji obiektów

przemysłowych. Oprócz central wentylacyjno-

klimatyzacyjnych, w skład asortymentu

wchodzą: aparaty grzewczo-wentylacyjne,

wentylatory dachowe i kanałowe, centrale

filtrowentylacyjne, odciągi stanowiskowe,

urządzenia odpylające oraz kanały wentylacyjne.

DLK Sp z o.o posiada w ofercie również

akcesoria i układy automatyki do oferowanych

urządzeń.

Firma DLK może wykazać się bogatym

doświadczeniem w projektowaniu i

wykonawstwie wentylacji przemysłowej z

uwzględnieniem szczególnie trudnych warunków

panujących w halach produkcyjnych.

FP-1200a
 Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne

 Mobilne jednostki

Mobilne jednostki

 Stoły spawalnicze

Stoły spawalnicze

 Zestawy odciągowe

Zestawy odciągowe

 Ramiona odciagowe

Ramiona odciagowe

 Wkłady filtracyjne

Wkłady filtracyjne

 Elemety instalacji

Elemety instalacji

 Serwis

Serwis