Wentylacja

Wentylacja

Podczas procesów produkcyjnych powstają różnorodne

zanieczyszczenia wpływające ujemnie na stan powietrza które

mogą być niebezpieczne zarówno dla ludzi jak i mogą wpływać

szkodliwie na procesy produkcyjne w tym na maszyny,

przyspieszając ich zużycie.

Partner-1100a

Prawidłowo dobrane i zaprojektowane instalacje

wentylacyjne usuwają z pomieszczeń nadmiar wilgoci

jak również zanieczyszczenia takie jak gazy, pyły i dymy

powstające w procesach produkcyjnych, które stanowią

poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników oraz

osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie tego

typu procesów.

spaw-ramie

Istnieje możliwość znacznego ograniczenia szkodliwego wpływu powstałych

zanieczyszczeń poprzez dobór odpowiednich systemów wentylacyjnych w halach

produkcyjnych.

Jakość zanieczyszczeń tworzących się podczas procesów technologicznych

można stosunkowo łatwo określić, natomiast ustalenie ilości i sposobu

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń zawsze wymaga dokładnego zapoznania

się z przebiegiem procesu technologicznego.

Firma DLK posiada w swojej ofercie urządzenia

oraz instalacje z zakresu wentylacji obiektów

przemysłowych. Oprócz central wentylacyjno-

klimatyzacyjnych, w skład asortymentu

wchodzą: aparaty grzewczo-wentylacyjne,

wentylatory dachowe i kanałowe, centrale

filtrowentylacyjne, odciągi stanowiskowe,

urządzenia odpylające oraz kanały wentylacyjne.

DLK Sp z o.o posiada w ofercie również

akcesoria i układy automatyki do oferowanych

urządzeń.

Firma DLK może wykazać się bogatym

doświadczeniem w projektowaniu i

wykonawstwie wentylacji przemysłowej z

uwzględnieniem szczególnie trudnych warunków

panujących w halach produkcyjnych.

FP-1200a