Produkujemy elastyczne przewody wentylacyjne dla branży górniczej, w tym dla przestrzeni zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, tuneli komunikacyjnych i dla innych zastosowań na bazie najwyższej jakości komponentów.

Przewody wentylacyjne DLK posiadają wymagane parametry zgodnie z rodzajem aplikacji do których są przeznaczone i spełniają obowiązujące normy wymagane odpowiednimi przepisami.

 

Aktualnie produkujemy i dostarczamy dla górnictwa podziemnego:

  • kompletne systemy wentylacji,
  • elastyczne przewody wentylacyjne,
  • akcesoria lutniowe,
  • tkaniny wentylacyjne, specjalistyczne tkaniny techniczne,
  • kurtyny, osłony,
  • pojemniki do wypełniania pustek eksploatacyjnych,
  • pojemniki do wykładki mechanicznej,
    inne produkty

Zgodnie z przyjętą klasyfikacją wg Dyrektywy Nr 94/9/WE – ATEX, nasze przewody zaliczone zostały do:
I grupy, kategorii M1
I grupy, kategorii M2

Bazując na najwyższej jakości komponentach użytych do produkcji w naszych firmach, przewody wentylacyjne, mogą być bezpiecznie stosowane w górniczych wyrobiskach podziemnych zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego

Nasze produkty poddawane są systematycznym badaniom w Certyfkowanych Jednostkach Badawczych i podlegają ciągłej kontroli w procesie produkcji. Gotowe wyroby dostarczane są do odbiorcy z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi ich jakość, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami UE