SYSTEMY PODWIESZANIA

Elastyczne lutnie wentylacyjne należy zawieszać w wyrobiskach górniczych poprzez ich opasanie za pomocą zawiesia lutniowego typu ZL lub podwieszenie za pomocą haczyków na nośniku linowym.
Podwieszenie lutni powinno odbywać się w sposób uniemożliwiający zawężenie przekroju lutni oraz uszkodzenie w trakcie pracy.