Serwis filtrowentylacji

Regularna konserwacja systemu filtrowentylacji jest niezbędna do jego prawidłowej pracy. Firma DLK oferuje nie tylko wysokiej jakości urządzenia i akcesoria wentylacyjne, ale także kompleksową usługę serwisową.

Dlaczego konserwacja systemu filtrowentylacji jest konieczna?

Przede wszystkim dlatego, że utrzymanie w odpowiednim stanie systemu wentylacyjnego zapewnia skuteczność jego działania. Jeśli zaniedbamy czynności konserwacyjne, możemy w ten sposób przyczynić się do obniżenia efektywności pracy urządzeń. W praktyce oznacza to, że nie będą one spełniały swojej funkcji, polegającej na odprowadzaniu zanieczyszczeń z pomieszczenia. Niekonserwowane sprzęty szybciej się też zużywają, przez co krócej służą swoim użytkownikom. Ponadto, brak systematycznego serwisowania urządzeń filtrowentylacyjnych sprawia, że nie spełniają one odgórnych norm, a przez to mogą zostać wyłączone z użytku przez jednostki kontrolujące. Bez wymaganego serwisu wygasa też zwykle gwarancja na sprzęt.

Na czym polega serwis filtrowentylacji?

Specjalizujemy się zarówno w bieżących, jak i okresowych pracach konserwacyjnych. Przeprowadzamy weryfikację wzrokową systemów, kontrolę działania poszczególnych urządzeń, a także różne parametry ich pracy, takie jak szczelność filtrów wentylacyjnych, poziom generowanego hałasu, ilość pobieranej energii elektrycznej. Sprawdzamy także stan zanieczyszczenia pomieszczeń, oglądamy obudowy urządzeń, weryfikujemy również poprawność systemów sterujących pracą maszyn.

Jako firma posiadająca uprawnienia do serwisowania systemów filtrowentylacyjnych oferujemy Państwu kompleksowe usługi w tym zakresie. Pomagamy utrzymać właściwy stan poszczególnych urządzeń, spełnić narzucone standardy i wcześnie reagować na ewentualne problemy, naprawić je lub wskazać ścieżki postępowania w konkretnych przypadkach. Przy współpracy z DLK mogą Państwo liczyć na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Oznacza to, że nawet po upływie okresu obowiązywania gwarancji świadczymy usługi konserwacyjne dla naszych klientów.

Pamiętajmy, że wydatki poniesione na serwis filtrowentylacji to inwestycja w długotrwałe i efektywne działanie systemu, a co za tym idzie – w zdrowie i bezpieczeństwo pracowników zakładów przemysłowych, w których dany system jest zainstalowany. Zaniedbanie regularnej konserwacji urządzeń może w przyszłości wygenerować znacznie większe koszty, związane z ich gruntownym remontem bądź wymianą na nowe. W dodatku konieczność serwisowania wentylacji jest narzucona przez przepisy Prawa budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dlatego niewywiązanie się z obowiązku może wiązać się z sankcjami.