LUTNIE WENTYLACYJNE PIONOWE

Elastyczne lutnie wentylacyjne pionowe służą do doprowadzenia powietrza do wyrobisk górniczych pionowych (szybów, szybików, rząpi szybowych)
Wykonujemy lutnie pionowe w wersji :
– lutni tłoczących,
– lutni ssąco tłoczących.

 

Przewody pionowe posiadają co najmniej dwie liny nośne wraz z naniesionymi stalowymi hakami przeznaczonymi do podwieszenia przewodu w wyrobisku górniczym. Przy pomocy haków na stałe mocuje się przewód wentylacyjny do stalowych linek nośnych. Linki z jednej strony zakończone są śrubami rzymskimi natomiast z drugiej strony zakończone są kauszami, co umożliwia podwieszanie kolejnych odcinków lutniociągu. Lutnie należy łączyć na styk stosując złącze śrubowe.
Podstawowym wymogiem budowy lutniociągu w wyrobiskach pionowych, jest wcześniejsze zabudowanie w obmurzu wyrobiska pionowego (szybowego) stałych elementów (kotew), do których mocowane będą lutnie pionowe.[/vc_column_text][vc_column_text]

Parametr Wielkość Jednostki Uwagi
Standardowe długości 10, 15 m standard
Standardowe średnice 400 do 1200 mm standard
Ciśnienie pracy ≤ 15 000 Pa standard
Temperatura pracy -15 do + 70 ° C standard
Rezystancja powierzchniowa < 1 x 10^9 Ω standard