LUTNIE WENTYLACYJNE TŁOCZĄCE DLA GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

 

Tkaniny techniczne z których produkujemy lutnie, spełniają wymagania i kryteria dla tkanin powlekanych w zakresie ich dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.
Każda lutnia wentylacyjna jest dwustronnie zakończona stalowymi pierścieniami powleczonymi koszulką PVC, które tworzą średnicę przewodu i służą do połączeń z następnym przewodem.
W zależności od średnicy, lutnie posiadają jedną lub dwie fałdy nośne, w których zakute są stalowe oczka służące do podwieszania przewodu.
Produkujemy również lutnie w wersji z wbudowaną linką nośną wewnątrz fałdy.

Zgodnie z przyjętą klasyfikacją wg Dyrektywy Nr 94/9/WE – ATEX, nasze przewody zaliczone zostały do:

I grupy, kategorii M1,
I grupy, kategorii M2.

Podstawowe parametry:

Średnica lutni Ciśnienie pracy Długość
mm Pa m
100 – 1400 ≤ 15 000 1 – 50, 100

 

Klasa palności Parametr Wielkość Jednostki Uwagi
Temperatura pracy -15 do +80 °C standard
Rezystancja powierzchniowa < 1 x 10^9 Ω standard
VTM-0 (uniepalniona) standard