LUTNIE WENTYLACYJNE SSĄCO-TŁOCZĄCE TYP LS

Elastyczna lutnia wentylacyjna ssąco-tłocząca typu LS to konstrukcja w formie rękawa z nałożonym drutem sprężynowym oraz zakończona z każdego końca pierścieniem stalowym.
Elastyczne lutnie typu LS podwiesza się w wyrobiskach górniczych poprzez ich opasanie zawiesiami lutniowymi typu ZL lub zawiesiami , które dopuszczone są do pracy w podziemnych zakładach górniczych.

Elastyczne lutnie ssące mogą być również stosowane do wentylacji tłoczącej o deklarowanej wytrzymałości pracy na nadciśnienie Δ Pp ≤ 15.000 Pa.
Lutnie wirowe i perforowane ( patrz akcesoria) stosuje się do wentylacji tłoczącej.

Tabela: Podstawowe dane techniczne
Podciśnienie pracy, wynika z klasy wykonania lutni.
Klasa lutni zależy od przeznaczenia,zastosowanego drutu, jego średnicy oraz skoku drutu po zewnętrznej stronie lutni.
Istnieje możliwość wykonania lutni ssących w długościach od 1m do 10m

ParametrWielkośćJednostkiUwagi
Podciśnienie pracy Klasa wykonania A≤ 4 000Pastandard
Podciśnienie pracy Klasa wykonania B≤ 6 000Pastandard
Podciśnienie pracy Klasa wykonania C≤ 8 000Pastandard
Ciśnienie pracy Klasa wykonania K≤ 15 000Pastandard
Dopuszczalna temp. pracy-15 do + 70° Cstandard
Rezystancja powierzchniowa≤ 1 x 10^9Ωstandard
Klasa palnościVTM-0(uniepalniona)standard
Standardowe długości5mstandard