LUTNIE WENTYLACYJNE SSĄCO-TŁOCZĄCE TYP LS

Elastyczna lutnia wentylacyjna ssąco-tłocząca typu LS to konstrukcja w formie rękawa z nałożonym drutem sprężynowym oraz zakończona z każdego końca pierścieniem stalowym.
Elastyczne lutnie typu LS podwiesza się w wyrobiskach górniczych poprzez ich opasanie zawiesiami lutniowymi typu ZL lub zawiesiami , które dopuszczone są do pracy w podziemnych zakładach górniczych.

Elastyczne lutnie ssące mogą być również stosowane do wentylacji tłoczącej o deklarowanej wytrzymałości pracy na nadciśnienie Δ Pp ≤ 15.000 Pa.
Lutnie wirowe i perforowane ( patrz akcesoria) stosuje się do wentylacji tłoczącej.

Tabela: Podstawowe dane techniczne
Podciśnienie pracy, wynika z klasy wykonania lutni.
Klasa lutni zależy od przeznaczenia,zastosowanego drutu, jego średnicy oraz skoku drutu po zewnętrznej stronie lutni.
Istnieje możliwość wykonania lutni ssących w długościach od 1m do 10m

Parametr Wielkość Jednostki Uwagi
Podciśnienie pracy Klasa wykonania A ≤ 4 000 Pa standard
Podciśnienie pracy Klasa wykonania B ≤ 6 000 Pa standard
Podciśnienie pracy Klasa wykonania C ≤ 8 000 Pa standard
Ciśnienie pracy Klasa wykonania K ≤ 15 000 Pa standard
Dopuszczalna temp. pracy -15 do + 70 ° C standard
Rezystancja powierzchniowa ≤ 1 x 10^9 Ω standard
Klasa palności VTM-0(uniepalniona) standard
Standardowe długości 5 m standard