INNE PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

Osłony

Firma DLK produkuje różnego rodzaju certyfikowane osłony na stojaki obudów zmechanizowanych, maszyn i urządzeń.
Osłony zaprojektowane są do ochrony gładzi siłowników przed działaniem agresywnego środowiska w wyrobiskach górniczych. Zastosowanie osłon redukuje awaryjność siłowników hydraulicznych i zmniejsza koszty serwisu.

Inne zastosowanie elastycznych przewodów:

• Ogrzewanie gorącym powietrzem hal i namiotów wystawowych.
• Kompensatory – tłumienie drgań.
• Wentylacja – hal, magazynów pomieszczeń wielkogabarytowych.
• Odciągi szlifierskie.
• Spawalnictwo – odciągi dymów i pyłów spawalniczych podczas cięcia plazmą jak również w procesie spawania łukowego.
• Transport materiałów sypkich – np. trociny, zboża, inne.
• Oczyszczalnie ścieków – transport ciekłych płynów nie reagujących z PVC (np.: fekalia , szlam, inne).
• Tresura psów – tunele wykorzystywane jako akcesoria podczas tresury.

W zależności od wymagań dobieramy tkaniny techniczne charakteryzujące się odpowiednimi własnościami mechanicznymi, chemicznymi lub wytrzymałościowymi.