Zabudowa Jasło

Ciąg komunikacyjny oddzielono od części produkcyjnej przy pomocy lameli spawalniczych 300x2mm w kolorze czerwonym, zawieszonych na rurze ocynkowanej.
Tymczasowe stanowisko spawalnicze zostało wygrodzone przy pomocy wysięgnika łamanego, na którym zawieszono lamele spawalnicze czerwone (EN1598).