Dyspenser na stopery Honeywell HL 400 lite komplet, pełny kanister ze stoperami BILSOM 303L (pojemnik 400 par)
Bestseller

Dyspenser na stopery Honeywell HL 400 lite komplet, pełny kanister ze stoperami BILSOM 303L (pojemnik 400 par)

239,00
Kanister ze stoperami BILSOM 303L do Dyspenser na stopery Honeywell HL 400 lite (jeden pojemnik 400 par)
Bestseller

Kanister ze stoperami BILSOM 303L do Dyspenser na stopery Honeywell HL 400 lite (jeden pojemnik 400 par)

179,00
Kanister ze stoperami BILSOM 303L do Dyspenser na stopery Honeywell HL 400 lite (zestaw dwóch pojemników 800 par)

Kanister ze stoperami BILSOM 303L do Dyspenser na stopery Honeywell HL 400 lite (zestaw dwóch pojemników 800 par)

349,00
Stopery na sznureczku w estetycznym opakowaniu Honeywell CLARITY 656L

Stopery na sznureczku w estetycznym opakowaniu Honeywell CLARITY 656L

12,90
Stopery na sznurku Honeywell Laser Lite

Stopery na sznurku Honeywell Laser Lite

108,56
Zestaw do napełniania pojemników (kanistrów) Honeywell BILSOM 303L

Zestaw do napełniania pojemników (kanistrów) Honeywell BILSOM 303L

80,83